KAMNA PANADERO - KOMÍNY CZ s.r.o., Petrovice 57, PSČ 503 55, tel.: 493 522 332, mobil: 732 260 036, e-mail: info@kominycz.cz
Otevřít menu
kamna Panadero
Home  >  Blog  >  Instalace kamen na dřevo

Instalace kamen na dřevo

Jak správně nainstalovat kamna na dřevo?

V přiloženém schématu jsou uvedeny všechny nezbytné kroky, které musíme mít na paměti, abychom mohli správně nainstalovat kamna / vložku na dřevo.

instalace kamen na dřevo

V jaké vzdálenosti od hořlavé zdi nebo nábytku musím kamna umístit?

Tuto informaci najdete na štítku CE na zadní části kamen, nebo v prohlášení o vlastnostech. V závislosti na modelu se vzdálenost pohybuje mezi 40 a 100 cm. Je zásadní respektovat tuto vzdálenost kvůli bezpečnosti okolních osob nebo nábytku.

Jak vyřešit nehořlavou podložku pod kamna?

Krby a krbová kamna nainstalovaná na podlahu z hořlavého materiálu je nutné dle normy ČSN 06 1008 opatřit nehořlavou ochrannou podložkou přesahující jeho půdorys.

Norma praví nejméně 300 mm před přikládacími a popelníkovými dvířky a 100 mm po zbylých stranách. Nehořlavá podložka znemožní vznícení podlahy z hořlavých materiálů a zabrání také žhavým uhlíkům vypadlým z topeniště zapálit okolní předměty. U krbů jsou zásady ještě přísnější než u krbových kamen. Zde norma požaduje dodržení nejméně 800 mm v otevřeném směru a 400 mm na rovnoběžných stranách s touto stranou.

nahoru