KAMNA PANADERO - KOMÍNY CZ s.r.o., Petrovice 57, PSČ 503 55, tel.: 493 522 332, mobil: 732 260 036, e-mail: info@kominycz.cz
Otevřít menu
kamna Panadero
Home  >  Blog  >  Jak správně topit v kamnech

Jak správně topit v kamnech

Jak zapálit oheň v kamnech na dřevo?

Abyste správně zapálili oheň v kamnech, musíte mít k dispozici správné předměty:

  • Palivové brikety nebo jiné podpalovače.
  • Velmi suché kulatiny o hmotnosti 1 kg. Doporučujeme použít borové dřevo; kulatiny by měly být nakrájeny na štěpky 20 x 20 mm (délka závisí na modelu kamen).
  • Zápalky.

Nejprve se ujistěte, že je primární přívod vzduchu zcela otevřený. Za druhé, umístěte palivové brikety / podpalovač do středu kamen a zapalte ho. Poté položte kolem podpalovače dřevěné štěpky a nechejte mezi nimi prostor, aby mohl proudit vzduch, a zapálit oheň. K zapálení v kamnech doporučujeme nepoužívat více než 1 kg štěpky. Teprve poté, co se dřevní štěpka vznítí, můžeme dát dřevěné kulatiny o hmotnosti přibližně 1–1,5 kg; nejlépe dubové, bukové nebo březové dřevo. Když dřevo dostatečně hoří, regulujte proudění vzduchu uzavřením (do poloviny nebo i méně) přívodu vzduchu, abyste dosáhli klidnějšího ohně.

Jaké dřevo mám použít?

K fungování kamen lze použít jakýkoli druh dřeva, doporučujeme ale používat tvrdé dřevo. Jedinou důležitou věcí, kterou si musíte uvědomit, je vlhkost použitého dřeva. Pokud je dřevo příliš vlhké nebo zelené, může to kvůli vysokému obsahu vody ve dřevě způsobit několik problémů s výkonem kamen. Doporučujeme použít dubové, bukové nebo březové dřevo. Dřevo pro kvalitní spalování by mělo mít obsah vody menší než 20 %, v ideálním případě menší než 15 %. Sušší dřevo lze spálit kvalitněji a tedy účinněji, takže dojde ke snížení jeho spotřeby.

Kolik dřeva musím vložit do kamen?

Každá kamna mají doporučené množství paliva. Toto množství se pohybuje mezi 1 a 3 kg dle typu kamen. Doporučuje se nepřekračovat tuto dávku, aby nedošlo k nevratnému poškození kamen.

Jak správně naplnit kamna dřevem?

Ideálním okamžikem pro doplnění paliva do lamen je okamžik, kdy je oheň téměř uhašen a zbývají už jen uhlíky. Otevřete dvířka kamen pomocí dodané rukavice a položte dřevěné kulatiny nad žhavé uhlíky.

Proč kouř vychází, když otevřu dveře?

Kouř má vždy tendenci vycházet co nejkratším a nejlehčím způsobem. To je důvod, proč kouř vychází při otevírání dveří, místo aby vycházel skrz vývod pro odvod kouře. Abyste se tomu vyhnuli, měli byste otevírat dvířka pouze, pokud zůstanou žhavé uhlíky (v komoře není oheň), a znovu naplnit kamna dřevěnými kulatinami.

Kamna při prvním použití vydávají silný zápach. Je to normální?

Je to zcela normální, protože používáme tepelně odolnou barvu. Během prvních zátopů kamen se kouř vytváří kolem kamen v důsledku fixace barvy a odpařování rozpouštědla. Při prvním a druhém použití doporučujeme velkoryse větrat prostor, kde jsou kamna umístěna.

Co je vermikulit?

Vermikulit je minerál vyrobený ze železa nebo křemičitanu hořečnatého, který se používá ve spalovacích komorách jako izolační prvek kvůli své tepelné odolnosti a nízké hmotnosti. Přítomnost takového materiálu činí naše kamna efektivnějšími a tím i ekonomičtějšími pro naše klienty. Tento materiál umístěný uvnitř některých kamen nesmí být odstraněn.

Jak by se měla kamna čistit?

Čištění kamen by mělo být prováděno pouze při vypnutých kamnech a bez možnosti popálení. Naše kamna mají popelník, kde se během spalování shromažďují uhlíky a popel. Chcete-li popelník vyčistit, opatrně jej vyjměte z kamen a popel vyhoďte do koše (ne do plastového) a popelník vložte zpět.

Pro správné čištění skla použijte bavlněný hadřík a čistič skla, abyste odstranili veškerý prach nebo popel vznikající při spalování. Je možné také použít námi nabízený vysavač popela.

nahoru